18.10.2018 - Ceturtdiena
Cilvēktiesības - Ceļš uz Demokrātiju
» Par projektu » Cilvēktiesības - Ceļš uz Demokrātiju

Cilvēktiesības - Ceļš uz Demokrātiju

Pēdējo astoņu gadu laikā Krievijas valdība līdz nepazīšanai ir novājinājusi lielāko daļu būtiskus elementus, kas likusi pamatus veselīgai demokrātijai.

Mazāk zināms ir fakts, kas tīši smacē citu veiksmīgas demokrātijas būtisku pīlāru: neatkarīgas nevalstiskās organizācijas. Būtiskākais līdzeklis ir 2006. gadā pieņemts likums, kas ļauj valsts institūciju plašam amatpersonu lokam regulēt nevalstisko organizāciju aktivitātes.

Krievija ir parakstījusi Starptautisko Cilvēktiesību deklarāciju, kā arī ir ratificējusi vairākus citus starptautiskus cilvēktiesību dokumentus, tai skaitā Starptautisko konvenciju par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, Starptautisko konvenciju par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām (pilnībā) un Eiropas Cilvēktiesību konvenciju (ar izņēmumiem). Šiem starptautiskajiem dokumentiem ir jābūt primārākiem nekā nacionālajai likumdošanai.

Tajā pat laikā Skandināvijas valstis ir gājušas garu ceļu, lai stiprinātu cilvēktiesības un kļuvušas par demokrātiskāko reģionā visplašākajā šī vārda izpratnē. Laika gaitā Skandināvijas valstis ir uzkrājušas lielu daudzumu zināšanas, prasmes un pieredzi, kas var būt ļoti noderīgs stiprinot cilvēktiesības Kaļiņingradā.

Latvija ir ceļā uz pilnīgu saskaņu cilvēktiesību kontekstā. Jau kādu laiku arī Latvijā tiek apkopota Rietumeiropas labā prakse, veidojot izpratni par cilvēktiesībām, kas tuvāka Krievijas mentalitātei.

Ar šī projekta palīdzību un pārrobežu sadarbību mēs vēlamies stiprināt aktīvu Kaļiņingradas nevalstisko organizāciju, stiprinot izpratni par cilvēktiesībām. Projekts galvenokārt ir vērsts uz zināšanu, pieredzes un prasmju apmaiņu, kā arī uz partnerorganizāciju sadarbības tīkla veidošanu.

Projekta mērķis ir veicināt pilnīgu Kaļiņingradas apgabala cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu un līdzdalību sabiedrībā un paaugstināt starptautisku dokumentu pielietojumu, nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu un realizēšanu.

Projekta mērķa grupa ir cilvēki ar invaliditāti un viņu intereses aizstāvošās nevalstiskās organizācijas, kuri būs galvenie ieguvēji projektā. Netiešā mērķa grupa iekļauj visu Kaļiņingrada apgabala sabiedrību.


*****

Dažādu domēnu, valstu un valodu lapu arhīvus, datu bāzes iespējams apskatīt šādās adresēs:

 


archive-de.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Germany"
web-archive-uk.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "United Kingdom"
archive-ie.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Ireland"
archive-se.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Sweden"
archive-be.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Belgium"
web-archive-it.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Italy"
archive-fr.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "France"
archive-nl.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Netherlands"
archive-dk.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Denmark"
archive-fi.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Finland"
archive-es.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Spain"
archive-at.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Austria"
archive-no.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Norway"
archive-us.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "United States"
archive-ca.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Canada"
archive-cz.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Czech Republic"
archive-hu.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Hungary"
archive-ch.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Switzerland"
archive-pl.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Poland"
archive-au.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Australia"
archive-sk.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Slovakia"
archive-ro.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Romania"
archive-ua.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Ukraine"
web-archive-pt.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Portugal"
archive-nz.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "New Zealand"
archive-si.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Slovenia"
archive-lt.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Lithuania"
web-archive-bg.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Bulgaria"
archive-lv.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Latvia"
archive-eu.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "European Union"
archive-com.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Commercial"
web-archive-net.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Network"
archive-org.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Organization"
archive-biz.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Business"
archive-edu.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Educational"
archive-co.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Colombia"
archive-info.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "INFO"
web-archive-me.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Montenegro"
archive-tv.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Tuvalu (and Television)"
archive-mobi.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Mobile. For mobile devices"
archive-name.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Name (Reserved for individuals)"
archive-am.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Armenia"
archive-br.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Brazil"
archive-pe.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Peru"
archive-cc.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Cocos (Keeling) Islands. And Citizen Company."
archive-ee.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Estonia"
archive-fm.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Micronesia, Federated States of. And FM radio stations and streaming audio."
web-archive-ar.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Argentina"
archive-mx.com - Datu bāze, arhīvs un katalogs: "Meksika"

 


***Printēt

 
 
izstrādāts: 101.lv