18.10.2018 - Ceturtdiena
Cilvēktiesības - Ceļš uz Demokrātiju
» Informācija par partneriem » Krievija » APAREL

APAREL

„Nezināšana, nevērība, aizspriedumi un bailes - tie ir sociālie faktori, kas visā cilvēces vēsturē izolējuši personas ar invaliditāti un kavējuši šo cilvēku attīstību un dzīves uzlabošanu.”

 

Kaļiņingradas asociācija jauniešiem invalīdiem "APAREL" - Krievijas sociālā, jaunatnes, labdarības un bezpeļņas organizācija kopš 1999. gada atbalsta cilvēkus ar invaliditāti Krievijas rietumu "dzintara provincē" un strādā sociālās aizsardzības, izglītības, cilvēktiesību un citās sociālās jomās.
Organizācijas darbība balstīta uz brīvprātības, vienlīdzības, pārvaldības un tiesiskuma principiem. Organizācija „APAREL” darbojas, lai:

 

• paaugstinātu jauniešu ar invaliditāti (14-29 gadi) aktivitāti un veicinātu viņu līdzdalību sabiedrības sociālajā, kultūras un ekonomiskajā dzīvē;
• veicinātu izmaiņas sabiedrības viedoklī par cilvēkiem ar invaliditāti un viņu organizācijām;
• atbalstītu sabiedrībā noderīgas iniciatīvas sociālajā sfērā un paaugstinātu pilsoniskās sabiedrības lomu ceļā uz ilgtspējīgas dzīves kvalitātes uzlabošanu iedzīvotājiem Kaļiņingradas apgabalā.

 

Organizācijas finanses tiek piesaistītas ar dažādu iestāžu, tirdzniecības uzņēmumu, privātpersonu un ārzemju investīcijām.

 

Principi:

Organizācijas neatkarība. Patstāvīga juridiska vienība, kas reģistrēta tikai labdarības mērķiem, tā nav atkarīga no kādas personas, organizācijas vai citas varas ietekmes.

Pārredzamība. Organizācijas darbība balstīta, pamatojoties uz atklātām un skaidrām procedūrām, finanšu pieejamību un materiālo atbildību, iekšējo procesu un lietišķo tehnoloģiju pārredzamību.

 

Pastāvīgums. Organizācijas biedru aktivitāte un jaunu enerģisku cilvēku iesaistīšana ļauj plānot ilgtermiņa darbu, kas atbilst viņu vajadzībām, kā arī būtiska ir kompetenta politika, lai piesaistītu labdarības līdzekļus.

 
Paļaušanās uz vietējo sabiedrību. Organizācija aktīvi iesaista savā darbībā, dažādas iedzīvotāju grupas, organizācijas un iestādes (kā konkrētu pasākumu un programmu dalībniekus, kā partnerus, labdarības sniedzējus un saņēmējus utt.).

Inovācija. Organizācija pastāvīgi meklē un aktīvi piemēro labāko praksi savā darbā. Tas ļauj efektīvāk palīdzētu tiem, kam tas vajadzīgs, labāk strādāt ar labdarības sniedzējiem, partnerorganizācijām un sabiedrību kopumā.

Šodien Kaļiņingradas "APAREL" ir moderna pakalpojumu struktūra bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, kas veido pieprasītu un kvalitatīvu sociālu produktu.

 

Savā darbībā mēs izvirzām trīs svarīgus virzienus:
1. Veicināt dzīves kvalitāti jauniešiem ar invaliditāti, nodrošinot tiem konsultācijas un piedāvājot izglītības un informācijas pakalpojumus.
2. Attīstīt sociālo partnerību un kontaktu veidošanu starp valsts iestādēm, uzņēmumiem un valdību. Izstrādāt un ieviest mehānismus sabiedrības līdzdalībai lēmumu pieņemšanā visos līmeņos.
3. Mainīt attieksmi pret cilvēkiem ar invaliditāti, izmantojot nepolitiska un nekomerciāla rakstura sabiedriskas kampaņas ar sociālās reklāmas palīdzību - video un audio klipiem, vizuālu informāciju, sludinājumiem medijos (avīzēs, žurnālos u.c.), iespiestos materiālos un suvenīros, kā arī aktivitātēs ar sabiedrību.

 

Kaļiņingradas "APAREL" darbinieki un aktīvisti ir jaunieši ar praktisku pieredzi bezpeļņas sektorā. Daudzi no viņiem ir apmācīti krievu un ārzemju izglītības un resursu centros.

Galvenā mūsu organizācijas atšķirības pazīme - visu darbu plāno un veic paši jaunieši ar invaliditāti. Tādēļ Kaļiņingradas "APAREL" rezultāti, pirmkārt, ir stāsts par panākumiem!Printēt

 
 
izstrādāts: 101.lv