» Projekta jaunumi » Seminārs Kaļiņingradā

Seminārs Kaļiņingradā

No 26. - 29. janvārim Kaļiņingradā Latvijas, Zviedrijas, Somijas un Dānijas partneri dalīsies labās prakses piemēros un izglītos Kaļiņingradas apgabala nevalstisko organizāciju pārstāvjus demokrātisku procesu un aktivitāšu uzsākšanai.


Četru dienu laikā projekta "Cilvēktiesības - Ceļš uz Demokrātiju" Skandināvijas un Latvija pārstāvji dalīsies pieredzē ar vairāk kā 20 pārstāvjiem no dažādām Kaļiņingradas apgabala nevalstiskajām organizācijām. Semināra laikā uzmanība tiks pievērta tādām tēmām kā: Izglītība, VIdes pieejamība, Nodarbinātība kā arī Iesaistīšana. Četru dienu interaktīvā darbā dalībnieki iegūs izpratni par soļiem, ko katra valsts, īpaši nevalstiskajā sektorā, veikusi, lai sasniegtu konkrētu situāciju valstī, panāko demokrātisku attieksmi pret cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī pašu cilvēku ar invaliditāti iesaistīšanos sabiedrības procesos un savu interešu un tiesību aizstāvēšanā.

Semināra noslēgumā dalībnieki veidos rīcības plānu tuvākajiem trijiem mēnešiem, kuru laikā viņi realizēs 3 dažādas aktivitātes cilvēktiesību stiprināšanai Kaļiņingradas apgabalā. Finansējums aktivitāšu realizēšanai tiks piešķirts no projekta budžeta.

Veiksmi seminārā!